Teorie účinku polysanu

Text z knihy "Theorie účinku Polysanu" autor: Prof. Dr. Jan Bečka (přednosta ústavu vysoké zvěrolékařské v Brně)

Polysan, vodný koloidní hydroxyd magnesia, jest ve vodě skoro nerozpustný, může však velmi rychle odštěpovatii magnesiové i hydroxylové ionty.  V kyselině se rozpouští a ruší. V přítomností derivátů ammoniaku, tuků a lipoidů tvoří více méně rozpustné soli magnesiové, které se vyznačují vynikajícími absorpčními vlastnostmi. Magnesiové iony mohou býti s různou rychlostí „vystřelovány" a sice podle toho, v jakém prostředí se nacházejí. Polysan představuje takové magnesiové a hydroxylové „muniční depot".

Když iony mají vůbec nějaký účinek rozvinouti, musí, jak již podotknuto, býti přiváděny ve stálém proudu na místo jejich účinnosti a nejlépe jest, když živá tkáň dle své potřeby si onen proud sama zařídí. Tomu Polysan vyhovuje: v kyselém prostředí zanícené tkáně rozpouští se Polysan rychle a dodává tak tkáni potřebnou alkalitu a prvek regenerační, magnesium. Také rozkladové odpadové produkty bílkovin (aminokyseliny, peptony), které se nacházejí v nekrotické tkáni, uvolňují 2 Poly-sanu Mg.

A naopak zase, když acidotický proces zánětlivý byl dodatečným množstvím hydroxylových ionů zastaven a začala regenerace pomocí odštěpených iontů magnesiových, přestává rozpustnost Polysanu. To se musí poznamenati pro způsob aplikace, protože i pří Polysanu, který je tak fysiologický, je potřebí včas ustati s aplikací.

Pod Polysanem pokračuje léčebný proces velmi příznivě, nebof není to jen bezprostřední působení jeho složek, ale ještě tím, ze biochemická reakce v defektu při změněném pH na stranu alkalickou probíhá velmi příznivě pro hojení. Totiž v kyselé reakci zanícené tkáně probíhá autolysa rozkladných produktů bílkovin jako peptické trávení, při čemž jsou produkovány peptony a albumosy, jedovaté to látky pro vegetativní systém a tepelné centrum; jakmile je však prostředí zneutralisováno, mění se autolysa v hydrolysu, která probíhá jako trávení tryptické a při níž odpadové produkty hydrolysují až na aminokyseliny, které tkáňovým buňkám slouží za stavební materiál.

 

logo male

RosenPharma a.s.

RosenPharma a.s. je českou farmaceutickou společností a na našem trhu působí již bezmála dvě desetiletí. Specializuje se na technologii výroby léčiv. Od samých počátků dbá na vysokou kvalitu přípravků a na prověřené receptury založené na čistě přírodní bázi. Odkaz na hlavní stránky: www.rosenpharma.cz